Rozdíl mezi alergií na bílkovinu kravského mléka a intolerancí laktózy

Alergie na bílkovinu kravského mléka a intolerance laktózy jsou dvě odlišná onemocnění, která se často zaměňují. Příznaky bývají podobné, onemocnění však mají odlišnou příčinu.

Zatímco v prvním případě (alergie) se jedná o nepřiměřenou reakci imunitního systému, v druhém případě (intolerance laktózy) hovoříme o neschopnosti organismu strávit mléčný cukr – laktózu. Následující článek vám rozdíl mezi oběma onemocněními přiblíží.

Alergie na bílkovinu kravského mléka

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) se řadí mezi nejrozšířenější potravinové alergie. Nejčastěji se objevuje u kojenců – v 95 % případů se objeví v prvním roce života dítěte, naprostá většina dokonce během prvních čtyř měsíců. Postiženo je asi 2 -5 % kojenců. U devíti z deseti pacientů tato alergie vymizí do tří let.

Příznaky alergie na bílkovinu kravského mléka jsou různé – jedná se zejména o trávicí potíže (průjmy, koliky, zvracení), kožní projevy (atopický ekzém, kopřivka) a respirační obtíže (alergická rýma, astma), v některých případech můžeme pozorovat i neprospívání a chudokrevnost.

Při alergii na bílkovinu kravského mléka se přistupuje ke striktní dietě.  Vysadí se mléko i mléčné výrobky, je nutné se vyvarovat všech zdrojů kravských bílkovin. U kojených dětí je obvykle možné s kojením pokračovat, v některých případech se kojícím matkám doporučuje dodržovat speciální dietu. U nekojených dětí je nutné používat speciálně upravená mléka s plně naštěpenou (hydrolyzovanou) bílkovinou .

Více o ABKM si můžete přečíst v samostatném článku  Alergie na bílkovinu kravského mléka .

Laktózová intolerance

S alergií na bílkovinu kravského mléka bývá často zaměňována laktózová intolerance

Jedinci, kteří jsou postiženi laktózovou intolerancí, mají nedostatek enzymu laktázy. Z tohoto důvodu nejsou schopni zpracovat a vstřebat mléčný cukr – laktózu. Činností střevních bakterií nestrávená laktóza kvasí a dochází k  nadměrné produkci plynů . Důsledkem jsou bolesti břicha, nadýmání a průjmy . Na rozdíl od alergie na bílkovinu kravského mléka se intolerance laktózy projevuje pouze trávicími potížemi  – ke kožním ani respiračním projevům nedochází.

Striktní bezmléčná dieta většinou při intoleranci laktózy není nutná. Postižený obvykle bez větších obtíží snese malé množství mléka nebo mléčných výrobků. Pro jogurty a sýry je typické, že obsahují menší množství laktózy v důsledku činnosti bakterií mléčného kvašení.

Specifickou situací je laktózová intolerance přechodná, získaná. K té dochází nejčastěji při narušení střevní mikroflóry po podávání antibiotik nebo po prodělaném střevním infekčním onemocnění.  Obvykle trvá 1-3 týdny, dokud se střeva nezahojí.

Máte-li u svého děťátka podezření na ABKM nebo na laktózovou intoleranci, kontaktujte svého pediatra. Diagnostika a léčba těchto onemocnění vždy patří do rukou lékaře.

Zdroj: PETRŮ, Vít et al.  Dětská alergologie . 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, 531 s. Aeskulap. ISBN 978-802-0425-843.

https://www.nutriklub.cz/clanek/rozdil-mezi-alergii-na-bilkovinu-kravskeho-mleka-a-intoleranci-laktozy